De Stichting

h


De Kruispuntgemeenschap is
ondergebracht in een stichting
(Stichting Kruispuntgemeenschap).
De Kruispuntgemeenschap is per
25 november 2014 erkend als
ANBI-stichting (Algemeen Nut
Beogende Instelling) onder RSIN-
nummer 8545 89 788.
Giften aan een ANBI-stichting zijn
onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar bij uw aangifte
inkomstenbelasting.

Het bestuur van de Kruispunt-
gemeenschap bestaat uit vijf leden:

Kees Roodenburg, voorzitter,
Hans Koster, secretaris,
Gert Jan Hol, penningmeester,
Diana Verstraten-Zuijderhoudt,
bestuurslid,
Adri Fros, bestuurslid.

De Kruispuntgemeenschap is
financieel afhankelijk van donaties,
giften en schenkingen van
betrokkenen en belangstellenden.

Wie de Kruispuntgemeenschap
financieel wil steunen, kan een
bijdrage storten op rekening
NL93 INGB 0006 7496 43 t.n.v.
Stichting Kruispuntgemeenschap.

Recente berichten