Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons

Juli en augustus 2021
Met dankbaarheid kunnen we berichten dat we met ingang van juli onze vieringen weer hopen te hervatten. Wel zullen we zeker in het begin bepaalde maatregelen in acht moeten nemen, met name de 1,5 meter afstand. Daarom is het fijn als men van tevoren meldt dat men de viering wil bijwonen. Dit in verband met de beperkte ruimte in de kapel.
Helaas kunnen er voorlopig geen gezamenlijke maaltijden worden georganiseerd. Op dit moment is het nog niet duidelijk of en op welke wijze we onze maaltijden zullen kunnen voortzetten.

VIERINGEN
Welkom in de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115.
Aanvang vieringen: 11.00 uur (tenzij anders vermeld)

4 juli   Vijfde zondag na Trinitatis
Morgendienst (br. Hans Koster)

18 juli Zevende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Jaap van den Akker)

1 augustus    Negende zondag na Trinitatis
Dankdienst: 7 jaar Kruispuntgemeenschap
(ds. Joop Zuur, br. Hans Koster)

15 augustus  Elfde zondag na Trinitatis
Hoofddienst of morgendienst

29 augustus  Dertiende zondag na Trinitatis                                                   Morgendienst (dhr. Jacques Zwaan)


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten