Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


VIERINGEN
Onze vieringen zijn in verband met de corona-crisis tot nader order geannuleerd. Maar ook al moeten we onze gezamenlijke diensten missen, in ons persoonlijk gebed en onze overdenking van Gods woord zijn we met elkaar verbonden. Want ook zo vormen we een gemeenschap die leeft vanuit de hoop op Gods koninkrijk en de verwachting van zijn toekomst. We delen met u allen het verlangen dat onze vieringen binnen niet al te lange tijd weer kunnen worden hervat en dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten. Helaas is daar op dit moment is nog geen voorspelling over te doen. Uiteraard zullen we u, wanneer we weer kunnen samenkomen, daarvan tijdig in kennis stellen. Maar laten we elkaar ook nu vasthouden in ons gebed en ons onderlinge contact en zo samen de hoop levend houden. Jezus heeft zijn leerlingen beloofd dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten, maar hen zijn Geest zal geven, de Geest van de waarheid, de Trooster die bij hen zal blijven tot in eeuwigheid. Van die belofte mogen we ook nu leven en daaruit de hoop putten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.   
Hans Koster

GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN
Mede omdat het Wijk- en Dienstencentrum grotendeels is gesloten, zullen we het voorlopig ook zonder onze gezamenlijke maaltijden moeten stellen. Maar ongetwijfeld komt de dag dat we samen weer zullen kunnen genieten van een gezellige maaltijd.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten