Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons

AGENDA VOOR november en december 2022

VIERINGEN
Welkom in de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115.
Aanvang vieringen: 11.00 uur (tenzij anders vermeld)

6 november
Allerheiligen, Eerste Voleindingszondag
Hoofddienst met gedachtenis van de
ontslapenen en viering van de eucharistie
(ds. Joop Zuur en br. Hans Koster)

20 november
Derde Voleindingszondag
Hoofddienst met viering van de eucharistie
(ds. Rob van Essen)                   

4 december
Tweede zondag van Advent “Populus Sion”
Vergevingsdienst
(ds. Casper van Dongen)

25 december
Kerstmis, hoogfeest van Christus’ geboorte
Feestelijke hoofddienst met viering van de eucharistie
(ds. Jan Groenleer)

IN MEMORIAM

Het is met verslagenheid dat we kennis geven van het overlijden van onze geliefde broeder ds. Jozef Zuur. We mochten hem sinds 1992 kennen als de enthousiaste en gedreven pastor van de Kruispuntgemeente en ook na de oprichting van de Kruispuntgemeenschap in 2014 heeft hij door zijn actieve en intensieve betrokkenheid veel aan onze gemeenschap bijgedragen.
Zijn plotselinge en onverwachte overlijden op 5 november heeft ons gemeenschap diep geschokt. Niemand van ons had kunnen denken dat we bij de gedachtenis van de overledenen in de viering van Allerheiligen op 6 november, waarin hij ook zelf zou voorgaan, ook zijn naam genoemd zou worden. We gedenken ds. Joop Zuur met diepe dankbaarheid en respect en vertrouwen hem toe aan de oneindige ontferming van Hem die gezegd heeft: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.

Heer, geeft hem de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hem,
dat hij ruste in vrede
en verrijze in heerlijkheid.
Amen


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten