Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


VIERINGEN
In de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115.
Aanvang: 11.00 uur, tenzij anders vermeld.

In verband met de coronacrisis worden onderstaande vieringen en maaltijden aangekondigd onder het voorbehoud dat ze alsnog moeten worden geannuleerd. Wie een viering wil bijwonen wordt verzocht zich van tevoren telefonisch (tel. 3475016) of per email (kosterhans@ziggo.nl) aan te melden.

1 november
Allerheiligen (geannuleerd)

15 november
Derde Voleindingszondag (geannuleerd)

29 november
Eerste zondag van Advent ‘Ad te levavi’
Hoofddienst met eucharistie (ds. Joop Zuur)
(onder voorbehoud)

6 december
Tweede zondag van Advent ‘Populus Sion’
Hoofddienst met eucharistie (ds. Roel de Meij Mecima)
(onder voorbehoud)

20 december
Vierde zondag van Advent ‘Rorate’
Hoofddienst (ds. Fokke Fennema)
(onder voorbehoud)

25 december
Kerstmis, hoogfeest van Christus’ geboorte
Hoofdienst met eucharistie (ds. Casper van Dongen)
(onder voorbehoud)

GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN
In het Wijk- en Dienstencentrum Ivoorhorst 155. Aanvang: 17.30 uur.
dinsdag 24 november
dinsdag 29 december.
De maaltijden worden besloten met de completen.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten