Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


VIERINGEN
In de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115.
Aanvang: 11.00 uur, tenzij anders vermeld.

Met ingang van september hopen we onze vieringen
weer te hervatten, in de hoop dat het aantal corona-besmettingen
niet dusdanig zal toenemen dat de kapel
ook in de komende maanden gesloten moet blijven.

6 september
Dertiende zondag na Trinitatis
Morgendienst (br. Hans Koster)
(onder voorbehoud)

20 september
Vijftiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (Eucharistie, ds. Casper van Dongen)
(onder voorbehoud)

4 oktober
Zeventiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Theo Hettema)
(onder voorbehoud)

18 oktober
Negentiende zondag na Trinitatis
Morgendienst (br. Jaap Theunisz)
(onder voorbehoud)

GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN
De gezamenlijke maaltijden in het Wijk- en Diensten-centrum aan de Ivoorhorst vinden plaats op:

dinsdag 29 september
dinsdag 27 oktober

De maaltijden beginnen om 17.30 uur en worden besloten met de completen. Van harte welkom!


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten