Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de Marlotkerk, Bloklandenplein 15, Den Haag

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


VIERINGEN
In de Marlotkerk, Bloklandenplein 15.
Aanvang vieringen: 11.00 uur (tenzij anders vermeld)

14 januari
Tweede zondag van Epifanie
Hoofddienst met eucharistie
(ds. Chris Schreuder)

28 januari
Vierde zondag van Epifanie,
Zondag Septuagesima
Hoofddienst met eucharistie
ds. Fokke Fennema

11 februari
Zesde zondag van Epifanie
Zondag Quiquagesima
Morgendienst
br. Rembrandt Zuijderhoudt                              

25 februari
Tweede zondag van de Veertigdagen “Reminiscere”
Hoofddienst met eucharistie
ds. Jarek Kubacki


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten