Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons

VIERINGEN
In de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115.
Aanvang: 11.00 uur, tenzij anders vermeld.

5 januari
Eerste zondag van Epifanie
Morgendienst
(br. Hans Koster)

19 januari
Derde zondag van Epifanie
Hoofddienst met eucharistie
(ds. Joop Zuur)

2 februari
Vijfde zondag van Epifanie
Hoofddienst met eucharistie
(ds. Roel de Meij Mecima)

16 februari
Zondag Sexagesima
Morgendienst
(br. Rembrandt Zuijderhoudt)

GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN
De eerstvolgende gezamenlijke maaltijden in het Wijk- en Dienstencentrum aan de Ivoorhorst vinden plaats op:
dinsdag 28 januari
dinsdag 25 februari
De maaltijden beginnen om 17.30 uur en worden besloten
met de completen.

HUISKAMERBIJEENKOMST
De eerstvolgende huiskamerbijeenkomst vindt plaats op woensdag 5 februari a.s. Plaats: Vlaskamp 596, Den Haag.
Spreker: ds. Hans Mudde. Onderwerp “Vol op het orgel naar Paramaribo en andere Surinaamse belevenissen”. Aanvang 19.30 uur.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten