Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


Vieringen
Welkom bij onze vieringen in de
Mariahoevekapel, Hofzichtlaan 115,
Den Haag. Aanvang, tenzij anders
aangegeven, 11.00 uur.

3 september:
Twaalfde zondag na Trinitatis
Morgendienst (past. Jaap Theunisz)

17 september:
Veertiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Casper van Dongen)
Maaltijd der dankzegging

1 oktober:
Zestiende zondag na Trinitatis
Morgendienst (past. Tomas van Driel)

15 oktober:
Achttiende zondag na Trinitatis
Morgendienst (br. Hans Koster)

29 oktober:
Twintigste zondag na Trinitatis
17.00 uur: Vespers
(gedachtenis kerkhervorming)

Maaltijden
In het nieuwe seizoen beginnen we
weer met de gezamenlijke maaltijden
in het Wijk- en Dienstencentrum aan
de Ivoorhorst:
dinsdag 26 september, 18.00 uur.
dinsdag 31 oktober, 18.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Huiskamerbijeenkomst
De eerstvolgende huiskamerbijeen-
komst vindt plaats op:
dinsdag 3 oktober, 20.00 uur,
ten huize van Kees en Atie Roodenburg,
Kornalijnhorst 454.
Onderwerp ‘De totstandkoming van de
bijbel’. Spreker: ds. Joop Zuur.
Van harte welkom!

 


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Op zondag 3 januari is het nieuwe orgel in de kapel in een feestelijke viering toegewijd aan de eredienst. In deze viering hadden een aantal betrokkenen van de Kruispuntgemeenschap een aandeel.
Organist was dhr. Gert Jan Hol. Na afloop van de viering was er een klein orgelconcert.

Kaart

Recente berichten