Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons

Welkom bij onze vieringen in de Mariahoevekapel,
Hofzichtlaan 115, Den Haag. Aanvangstijd, tenzij
anders aangegeven: 11.00 uur.

1 september:
Elfde zondag na Trinitatis
Hoofddienst met eucharistie (ds. Casper van Dongen)

15 september:
Dertiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Joop Zuur)

29 september:
Vijftiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst met eucharistie (ds. Jarek Kubacki)

6 oktober:
Zestiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst met eucharistie (ds. Jan Groenleer)

20 oktober:
Achttiende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Jaap van den Akker)

Huiskamerbijeenkomst
Onze eerstvolgende huiskamerbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 oktober. Onze broeder, de architect Gerrit van Es, zal een presentatie zal verzorgen over “Architectuur in Christelijk perspectief”. Daarbij zal hij belichten hoe een aantal moderne architecten de relatie tussen God en de mens hebben vertaald in de architec-tuur van door hen gerealiseerde kerken en kloosters.
Plaats: Noordland 13, Den Haag. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijke maaltijden
In september beginnen we weer met onze gezamenlijke maaltijden in het Wijk- en Dienstencentrum aan de Ivoorhorst. De eerstvolgende maaltijden vinden plaats op: dinsdag 24 september en dinsdag 29 oktober
De maaltijd beginnen om 17.30 uur en worden rond 19.00 uur besloten met de completen.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten