Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons

Vieringen
Welkom bij onze vieringen in de Mariahoevekapel,
Hofzichtlaan 115, Den Haag.
Aanvangstijd, tenzij anders aangegeven, 11.00 uur.

7 juli:
Derde zondag na Trinitatis
Zangdienst (ds. Joop Zuur, br. Hans Koster en Gert jan Hol)

21 juli:
Vijfde zondag na Trinitatis
Hoofddienst met eucharistie (ds. Fokke Fennema)

4 augustus:
Zevende zondag na Trinitatis
Dankdienst “Vijf jaar Kruispuntgemeenschap"
(ds. Joop Zuur, br. Hans Koster)

18 augustus
Negende zondag na Trinitatis
Hoofddienst met eucharistie (ds. Roel de Meij Mecima)

Lustrum-excursie
Op 10 augustus vieren we het eerste lustrum van de
Kruispuntgemeenschap met een excursie in Delfland:
een feestelijk kopje koffie/thee in “Het Raadhuis” in
Schipluiden, een morgengebed in de oude dorpskerk
aldaar en een boottocht door Delfland met een lunch
aan boord.

Gezamenlijke maaltijden
In de maanden juli en augustus zijn er geen gezamenlijke
maaltijden. De eerstvolgende gezamenlijke maaltijd is op
24 september a.s.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten