Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


Vieringen
Welkom bij onze vieringen in de Mariahoevekapel,
Hofzichtlaan 115, Den Haag.
Aanvangstijd, tenzij anders aangegeven, 11.00 uur.

1 juli:
Vijfde zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Joop Zuur)

 15 juli:
Zevende zondag na Trinitatis
Morgendienst (dhr. Jaap Theunisz)

 29 juli:
Negende zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Hans Mudde)
Maaltijd der dankzegging

5 augustus:
Tiende zondag na Trinitatis
Feestelijke dankdienst
Vier jaar Kruispuntgemeenschap

19 augustus:
Twaalfde zondag na Trinitatis
Hoofddienst (ds. Roel de Meij Mecima)
Maaltijd der dankzegging

Gezamenlijke maaltijden
In de maanden juli en augustus zijn er geen gezamenlijke maaltijden.
De eerste maaltijd in het nieuwe seizoen in het Wijk- en Dienstencentrum
aan de Ivoorhorst is op dinsdag 25 september, 17.30 uur.

Vooraankondiging
Huiskamerbijeenkomst “De werkende stilte; oorsprong en
doel van het kloosterwezen” woensdag 26 september,
19.30 uur. Spreker: br. Hans Koster, Plaats: Vlaskamp 596.


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten