Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


Vieringen
Welkom bij onze vieringen in de
Mariahoevekapel, Hofzichtlaan 115,
Den Haag. Aanvang, tenzij anders
aangegeven, 11.00 uur.

29 oktober:
Twintigste zondag na Trinitatis
17.00 uur: Vespers
Gedachtenis kerkhervorming

5 november:
Allerheiligen, Eerste zondag van de Voleinding
Hoogdienst (ds. Henk Jan van Haarlem)
Maaltijd der dankzegging, gedachtenis van
de ontslapenen

19 november:
Derde zondag van de Voleinding
Morgendienst (ds. Fokke Fennema)

3 december:
Eerste zondag van de Advent “Ad te levavi”
Vergevingsdienst (br. Hans Koster)

17 december:
Derde zondag van de Advent “Gaudete”
Hoofddienst (ds. Roel de Meij Mecima)
Maaltijd der dankzegging

25 december:
Kerstmis, hoogfeest van Christus’ geboorte
Hoogdienst (ds. Henk Jan van Haarlem)
Maaltijd der dankzegging

Gezamenlijke maaltijd
Van harte welkom bij de gezamenlijke maaltijden
in het Wijk- en Dienstencentrum, Ivoorhorst 155, op:
dinsdag 28 november, 17.30 uur.
dinsdag 19 december, 17.30 uur (Kerstmaaltijd).

Huiskamerbijeenkomst
Onze eerstvolgende huiskamerbijeenkomst vindt plaats
op: vrijdag 8 december, 19.30 uur, ten huize van
Rembrandt Zuijderhoudt en Diana Verstraten, Hoogwerflaan 13.
Onderwerp: Maarten Luther en zijn betekenis voor de kerk.

 

 


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kaart

Recente berichten