Home

wie-zijn-wij
Wij zijn een open oecumenische gemeenschap van mensen die met elkaar willen vieren dat zij door God gekend en aanvaard zijn.

Wij komen samen in de kapel van Huize Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, Den HaagKruispuntgemeenschap

  • om God te eren en de vreugde van het leven met elkaar te delen,
  • om in nood en rouw troost en bemoediging te zoeken bij God en bij elkaar,
  • om ons in stilte en gebed open te stellen voor het wonder van Gods aanwezigheid,
  • om ons te laten aanraken en aanspreken door het woord van de Heilige Schrift,
  • om gast te zijn aan de tafel van de Heer en daarin de kracht van zijn liefde te ervaren,
  • om aandacht te geven aan wie zorg en medeleven nodig hebben.
  • om te bidden voor kerk en samenleving,
  • om ons te laten betrekken bij de zorg voor de schepping en hen die in nood zijn.

Lees meer over ons


Vieringen
Onze vieringen vinden plaats in de Mariahoeve-kapel, Hofzichtlaan 115, Den Haag en beginnen om 11.00 uur.

19 februari:
Zesde zondag van Epifanie
“Sexagesima”
Hoofddienst (ds. Casper van
Dongen)
Maaltijd der dankzegging

1 maart:
Aswoensdag
Avonddienst (19.30 uur)

5 maart:
Eerste zondag van de Veertigdagen
“Invocabit”
Hoofddienst (ds. Chris Schreuder)
Maaltijd der dankzegging

19 maart:
Derde zondag van de Veertigdagen
“Oculi”
Hoofddienst (ds. Fokke Fennema)

2 april:
Vijfde zondag van de Veertigdagen
“Judia”
Vergevingsdienst (br. Hans Koster)

14 april:
Goede Vrijdag
Avonddienst (19.30 uur)

16 april:
Pasen, hoogfeest van Christus’
opstanding
Feestelijke paasdienst (ds. Henk
Jan van Haarlem)
Maaltijd der dankzegging

30 april:
Tweede zondag na Pasen
“Misericordias Domini”
Hoofddienst (ds. Nel van Dorp)

Maaltijden
De gezamenlijke maaltijden
vinden plaats in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de
Ivoorhorst en beginnen om
18.00 uur.
dinsdag 28 maart
(sobere veertigdagenmaaltijd)
dinsdag 26 april
(feestelijke paasmaaltijd)
Van harte welkom!


Heeft u belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactadres:
Kruispuntgemeenschap,
t.a.v. J. Koster, secretaris,
Vlaskamp 596, 2592 AR Den Haag,
telefoon: 070-3475016,
email: kosterhans@ziggo.nl

Financiële bijdrage
De Stichting Kruispuntgemeenschap is financieel afhankelijk van giften en donaties van hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Financiële bijdragen zijn welkom op rekeningnummer
NL93 INGB 000674 9643 t.n.v. de Stichting Kruispuntgemeenschap. Aangezien de Kruispuntgemeenschap geregistreerd is als ANBI-stichting, kunnen donaties/giften onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Op zondag 3 januari is het nieuwe orgel in de kapel in een feestelijke viering toegewijd aan de eredienst. In deze viering hadden een aantal betrokkenen van de Kruispuntgemeenschap een aandeel.
Organist was dhr. Gert Jan Hol. Na afloop van de viering was er een klein orgelconcert.

Kaart

Recente berichten